IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

PR-діяльність в організації : методичні вказівки до виконання та захисту контрольної роботи і самостійного засвоєння дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Бутко, М. П.
dc.contributor.author Попело, О. В.
dc.contributor.author Самійленко, Г. М.
dc.date.accessioned 2021-07-05T11:11:12Z
dc.date.available 2021-07-05T11:11:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/22929
dc.description PR-діяльність в організації : метод. вказівки до виконання та захисту контр. роботи і самост. засвоєння дисципліни для здобувачів вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: М. П. Бутко, О. В. Попело, Г. М. Самійленко. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 28 с. en_US
dc.description.abstract Виконання контрольної роботи ставить за мету: закріпити та поглибити знання, набуті здобувачами у процесі вивчення дисципліни «Pr-діяльність в організації»; виробити у здобувачів навички самостійної роботи зі спеціальною професійною літературою, довідниками, посібниками, джерелами статистичної інформації тощо; навчити здобувачів вищої освіти узагальнювати теоретичні матеріали, інтерпретувати зібрані дані, самостійно формулювати висновки, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з досліджуваних проблем. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.title PR-діяльність в організації : методичні вказівки до виконання та захисту контрольної роботи і самостійного засвоєння дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record