IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інноваційні технології харчових виробництв : методичні вказівки до організації самостійної роботи і проведення практичних занять здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)