IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся : монографія

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Колектив авторів
dc.date.accessioned 2021-08-16T08:07:02Z
dc.date.available 2021-08-16T08:07:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/23275
dc.description Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся : монографія / за заг. ред. к.б.н. С. О. Потоцької. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 198 с. en_US
dc.description.abstract Монографію присвячено системі зелених насаджень з позицій сталого розвитку, їх збереженню, відновленню та реконструкції з врахуванням сучасних тенденцій ландшафтного дизайну, нового видового та сортового різноманіття декоративних рослин, які використовуються в озелененні. В умовах кліматичних змін вимагають перегляду принципи подальшої взаємодії містобудівних, еколого– ландшафтних, соціальних пріоритетів у створенні зелених зон. Актуальність проведеного в рамках написання монографії дослідження полягає в необхідності комплексного дослідження структури природної й культивованої дендрофлори територій Чернігівського Полісся (на прикладі зеленої зони міста Чернігова), що дозволить розробити шляхи збагачення видового різноманіття та збереження цінних насаджень. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.title Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся : монографія en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record