IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інноваційний інжиніринг харчових виробництв : методичні вказівки до ви-конання практичних робіт та розрахунково-графічної роботи для здобува-чів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології».

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)