IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Харчові технології : методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)