IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Менеджмент : методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Бутко, М. П.
dc.contributor.author Оліфіренко, Л. Д.
dc.contributor.author Задорожна, С. М.
dc.contributor.author Іванова, Н. В.
dc.date.accessioned 2021-09-27T12:07:09Z
dc.date.available 2021-09-27T12:07:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/23643
dc.description Менеджмент : метод. вказівки до диплом. роботи бакалавра для студентів напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад.: М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 40 с. en_US
dc.description.abstract Бакалаврська дипломна робота передбачає: • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, економічних, управлінських та інших завдань; • розвиток навиків самостійної роботи, опанування методики дослідження та експерименту, пов’язаних із темою роботи; • визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів, а також вміння застосовувати їх для вирішення конкретних завдань менеджменту як в бізнесових структурах, так і в органах влади. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Менеджмент : методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record