IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінанси, банківська справа та страхування : методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр», галузі знань 07 "Управління та адміністрування спеціальності" 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)