IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Мікроорганізми як індикатори екологічного стану довкілля

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ватолін, В. В.
dc.contributor.author Коваленко, О. І.
dc.contributor.author Челябієва, В. М.
dc.date.accessioned 2021-12-06T12:22:12Z
dc.date.available 2021-12-06T12:22:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/24594
dc.description Ватолін, В. В. Мікроорганізми як індикатори екологічного стану довкілля / В. В. Ватолін, О. І. Коваленко ; наук. кер. В. М. Челябієва // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18-19 берез. 2021 р.) : збірник тез доп. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 329. en_US
dc.description.abstract Мікроорганізми швидко виявляють забруднення як води, так і ґрунту. Існують мікроорганізми, особливо чутливі до деяких речовин, інші беруть участь в розпаді забруднювачів, тому мікроорганізми широко застосовуються як біоіндикатори стану навколишнього середовища. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.subject мікроорганізми en_US
dc.subject екологічний стан довкілля en_US
dc.subject екологія en_US
dc.title Мікроорганізми як індикатори екологічного стану довкілля en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record