IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Статистика праці : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)