IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Технологічне обладнання підприємств галузі, теплохладотехніка галузі. Частина 3 : методичні вказівки (слайди) до лекцій з дисципліни “Технологічне обладнання підприємств галузі, теплохладотехніка галузі” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю181 “Харчові технології” освітньо-професійної програми “Харчові технології”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)