IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Непродовольчі товари : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)