IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. Т. 2

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)