IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінансовий облік : методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)