IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Навчальна практика : методичні вказівки з навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)