IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінанси, банківська справа та страхування : методичні вказівки з виробничої практики для здобувачів вищої освіти 3 курсу освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)