IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінансова архітектоніка : методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи для здобувачів третього рівня вищої освіти "доктор філософі"» галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)