IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Бюджетна система : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)