IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економічне оцінювання діяльності підприємства : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шадура-Никипорець, Н. Т.
dc.contributor.author Дерій, Ж. В.
dc.contributor.author Мініна, О. В.
dc.date.accessioned 2023-02-13T11:27:01Z
dc.date.available 2023-02-13T11:27:01Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/26826
dc.description Економічне оцінювання діяльності підприємства : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для здобувачів бакалавр. рівня вищ. освіти спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / уклад.: Н. Т. Шадура-Никипорець, Ж. В. Дерій, О. В. Мініна. – Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 30 с. uk_UA
dc.description.abstract Викладання дисципліни «Економічне оцінювання діяльності підприємства» обумовлено необхідністю формування у здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо організації і проведення аналізу господарської діяльності підприємств; системного оцінювання основних техніко-економічних показників діяльності підприємств; виявлення резервів і розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх використання. Завданнями вивчення дисципліни «Економічне оцінювання діяльності підприємства» є: 1) оволодіти теоретичними і практичними основами організації економічного аналізу на підприємствах, 2) вивчити сучасні методики і набути практичних навичок з проведення аналізу виробничої та фінансово-комерційної діяльності підприємств, 3) навчитись виявляти якісні та кількісні залежності кінцевих результатів діяльності підприємств від основних техніко-економічних факторів із застосуванням математичних і статистичних прийомів та методів, 4) навчитись виявляти резерви розвитку підприємства. Виконання здобувачами вищої освіти розрахункової роботи є однією з форм самостійного вивчення дисципліни. Дані вказівки призначені для надання методичної допомоги при виконанні індивідуальної самостійної роботи. Метою розрахункової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних знань за допомогою самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти навчальної та спеціальної наукової літератури, проведення самостійного дослідження та аналізу організаційно-економічних процесів сучасного підприємства. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості, вихідні дані, та рекомендовану літературу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Економічне оцінювання діяльності підприємства : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record