IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Податкова система : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "бакалавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" всіх форм навчання. Частина 1.

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)