IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Публічне управління та адміністрування : методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітнього ступеню "бакалавр"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)