IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тренінг-курс «Start up creation» : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, І. О.
dc.date.accessioned 2023-04-27T12:35:03Z
dc.date.available 2023-04-27T12:35:03Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/27504
dc.description Тренінг-курс «Start up creation» : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів перш. (бакалавр.) рівня всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. І. О. Хоменко. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» 2023, – 95 с. uk_UA
dc.description.abstract Основною метою тренінг-курсу є формування у здобувачів вищої освіти (ЗВО) комплексу компетенцій та прикладних навичок із організації start-up, вибору та економічного обгрунтування напрямку його діяльності, забезпечення успішного функціонування. Реалізація зазначеної мети в процесі викладання дисципліни з урахуванням вимог компетентністного підходу, орієнтована на ініціацію та розвиток у студентів здатності самостійно та креативно мислити, генерувати перспективні бізнес-ідеї, обирати адекватні для формату start-up бізнес-моделі, розробляти бізнес-плани, залучати всі можливі джерела фінансування start-up, виконуючи комплексні економічні розрахунки та обґрунтовуючи управлінські рішення, здатні забезпечити в перспективі ефективну діяльність започаткованого суб’єкта господарювання у форматі start-up. Предметом дисципліни є дослідження особливостей започаткування малого підприємства, функціонуючого у галузі інноваційних інноваційних розробок, головним активом якого є креативна бізнес-ідея, технології його створення і стратегії розвитку, явищ і процесів, що у сукупності сприятимуть комерціалізації новостворених продуктів і послуг. Завдання дисципліни: формування розуміння специфіки start-up, його актуальності; навичок започаткування start-up, визначення можливих варіантів фінансування стар-ап та бізнес-моделі start-up, розкриття особливостей управління розвитком start-up, навчання ефективним прийомам відбору персоналу, висвітлення методів зацікавлення інвесторів та залучення капіталу, формування лояльності клієнтів та утримання споживачів, визначення оптимальних напрямків інтерактивного маркетингу, просування в соціальних мережах, розробки програми формування корпоративної соціальної відповідальності start-up. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Тренінг-курс «Start up creation» : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record