IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Планування економічної діяльності : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)