IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)