IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економіка довкілля і природних ресурсів : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)