IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Переддипломна практика : методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)