IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)