IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економічний аналіз за видами діяльності : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)