IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Статистика праці : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)