IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Маркетингова товарна політика : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)