IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціальна відповідальність бізнесу : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)