IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінансовий аналіз : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)