IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління бізнесом : методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління бізнесом» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ремньова, Л. М.
dc.contributor.author Забаштанський, М. М.
dc.contributor.author Кичко, І. І.
dc.contributor.author Мекшун, Л. М.
dc.contributor.author Хмелевський, С. М.
dc.contributor.author Холодницька, А. В.
dc.date.accessioned 2024-03-06T10:27:03Z
dc.date.available 2024-03-06T10:27:03Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29751
dc.description Управління бізнесом : метод. вказ. з переддиплом. практики для здобувачів вищ. освіти перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освіт.-проф. програми «Управління бізнесом» ден.ї форми навчання / уклад.: Л. М. Ремньова, М. М. Забаштанський, І. І. Кичко, Л. М. Мекшун, С. М. Хмелевський, А. В. Холодницька. - Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. - 27 с. uk_UA
dc.description.abstract Характерна для сучасного світу невизначеність та підвищена турбулентність бізнес-середовища, процеси діджиталізації управління, використання новітніх бізнес-технологій ставить високі вимоги до якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління бізнесом». Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики та підсумковим етапом підготовки здобувачів вищої освіти до виконання кваліфікаційної роботи та майбутнього працевлаштування за фахом. Відповідно, програма переддипломної практики складена таким чином, щоб забезпечити узагальнення та вдосконалення набутих знань, практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти, а також збір та опрацювання матеріалів для завершення кваліфікаційної роботи й оформлення її результатів. Переддипломна практика є невід’ємною складовою частиною програми підготовки здобувачів вищої освіти для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління бізнесом» за спеціальністю - 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Управління бізнесом : методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління бізнесом» денної форми навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record