IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Наскрізна програма практики : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Бабаченко, Л. В.
dc.contributor.author Вербицька, А. В.
dc.contributor.author Забаштанська, Т. В.
dc.date.accessioned 2024-03-12T10:06:00Z
dc.date.available 2024-03-12T10:06:00Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29777
dc.description Наскрізна програма практики : метод. вказ. для здобувачів перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» всіх форм навчання / уклад.: Л. В. Бабаченко, А. В. Вербицька, Т. В. Забаштанська. - Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. - 31 с. uk_UA
dc.description.abstract Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є обов’язковою складовою навчання за освітньою програмою «Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації». Практична підготовка проводиться згідно з «Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка». Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації» є оволодіння сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, розвиток здатності застосовувати набути знання в практичній діяльності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Наскрізна програма практики : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record