IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Навчальна (за фахом) практика : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)