IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Дерій, Ж. В.
dc.date.accessioned 2024-04-05T09:11:20Z
dc.date.available 2024-04-05T09:11:20Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29963
dc.description Економіка підприємства : метод. вказ. до виконання курс.ї роботи для здобувачів вищ. освіти перш. (бакалавр.) рівня галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” заоч. форми навчання / уклад. Ж. В. Дерій. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – 25 с. uk_UA
dc.description.abstract Тенденції та виклики розвитку суспільства вимагають формування у здобувачів вищої освіти підприємницьких навичок та компетентностей з прикладних питань економічної діяльності та набуття практичних навичок щодо їх застосування у майбутній професії. Саме тому своєчасним є вивчення дисципліни “Економіка підприємства”, яка є обов’язковим компонентом навчання циклу професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” заочної форми навчання. Важливим компонентом процесу навчання є самостійна робота здобувачів вищої освіти, певну частину часу якої відводиться на виконання курсової роботи. Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги при виконанні курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства”. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості, вихідні дані для виконання окремих завдань, контрольні питання, рекомендовану літературу, питання до екзамену з дисципліни. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Економіка підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” заочної форми навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record