IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Організація документування господарських операцій : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Перетятько, Ю. М.
dc.date.accessioned 2024-04-05T10:37:28Z
dc.date.available 2024-04-05T10:37:28Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29966
dc.description Організація документування господарських операцій : метод. вказ. до виконання розрах. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеню «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання / уклад. Ю. М. Перетятько. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2024. - 13 с. uk_UA
dc.description.abstract Курс “Організація документування господарських операцій” спрямований на надання здобувачам вищої освіти системи знань і навичок з організації документування господарських операцій, що є основою здійснення будь-якої господарської операції. Мета розрахункової роботи полягає у набутті здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних знань і практичних навичок з документального оформлення господарських операцій. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Організація документування господарських операцій : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record