IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Організація документування господарських операцій : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Перетятько, Ю. М.
dc.date.accessioned 2024-04-08T08:36:28Z
dc.date.available 2024-04-08T08:36:28Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29969
dc.description Організація документування господарських операцій : опорний конспект лекцій для здобувачів вищ. освіти перш. (бакалавр.) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освіт.-проф. програми «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / уклад. Ю. М. Перетятько. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – 62 с. uk_UA
dc.description.abstract Курс «Організація документування господарських операцій» спрямований на надання здобувачам вищої освіти системи знань і навичок з організації документування господарських операцій, що є основою здійснення будь-якої господарської операції. Мета курсу полягає у набутті здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних знань і практичних навичок з документального оформлення господарських операцій. Основним завданням вивчення дисципліни є професійна підготовка здобувачів вищої освіти, набуття ними теоретичних основ процесу документування господарських операцій, його нормативно-правового забезпечення та оволодіння практичними навичками складання первинних документів залежно об’єктів обліку. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Організація документування господарських операцій : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» усіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record