IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління політичними процесами : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)