IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Електронні платіжні системи : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)