IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінансова економетрика ІІ : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)