IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Міжнародний менеджмент : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)