IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Андросенко, О. О.
dc.date.accessioned 2015-10-05T14:10:56Z
dc.date.available 2015-10-05T14:10:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/5854
dc.description Андросенко О. О. Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 2015. en_US
dc.description.abstract У дисертації досліджено особливості діяльності підприємств кондитерської галузі та визначено фактори їх впливу на побудову системи обліку і аналізу в управлінні витратами. Узагальнено теоретичні підходи до тлумачення поняття «витрати виробництва» та уточнено його облікову сутність. Удосконалено класифікацію витрат за цільовим призначенням з внесенням додаткових ознак та облікову політику в частині організації обліку витрат та формування собівартості з урахуванням особливостей виробництва кондитерських підприємств. Надано пропозиції щодо розробки організаційно-методичних підходів до фінансового обліку витрат в умовах використання сучасних інформаційних технологій. Узагальнення інформації про організацію економічного аналізу витрат запропоновано здійснювати у декілька послідовних етапів з оформленням результатів в аналітичному звіті. Удосконалено методичні прийоми організації економічного аналізу на основі розробки Положення про організацію аналітичної роботи на підприємстві. Окреслено напрями вдосконалення методичного підходу до аналізу витрат на виробництво кондитерської продукції. Розроблено комплексне обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на основі використання ТОС, що дозволить зменшити тривалість виробничого циклу, а отже, збільшити операційний прибуток завдяки управлінню «вузькими місцями» в межах технологічного процесу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ en_US
dc.subject облік en_US
dc.subject аналіз en_US
dc.subject витрати виробництва en_US
dc.subject управління витратами en_US
dc.title Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record