ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Савченко, В. Ф.
dc.date.accessioned 2016-03-13T12:43:48Z
dc.date.available 2016-03-13T12:43:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/9590
dc.description Савченко, В. Ф. Національна економіка : навчальний посібник / В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. - 385 с. en_US
dc.description.abstract Навчальний посібник охоплює весь спектр проблем та питань, які характеризують національну економіку України і рекомендовані до вивчення Міністерством освіти і науки. Особлива увага звертається на економічний потенціал, інституційні чинники розвитку, інфраструктуру держави, програмування та прогнозування, інтеграцію у світове господарство та інше. Показано світовий досвід формування і функціонування національних економік. Надані додаткові необхідні для сучасних форм навчання матеріали: програму курсу, змістові модулі і критерії оцінки знань, завдання для індивідуальної роботи студентів та підготовки до семінарських занять, тематику рефератів і контрольних робіт, тести. По кожній з тем розроблені переліки навчальної літератури та фахових першоджерел в наукових виданнях економічного спрямування. Разом з висвітленням суто економічних проблем значна увага приділяється державотворенню, демократії, менталітету українського народу. Посібник розрахований на цілеспрямоване вивчення національної економіки студентами вищих навчальних закладів усіх спеціальностей та форм навчання, а також на увагу викладачів, науковців, управлінців державних установ, керівників підприємств і підприємців, всіх тих, хто не байдужий до ситуації та шляхів покращення становища у вітчизняній економіці. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДІЕУ en_US
dc.subject національна економіка en_US
dc.subject характеристика економічного потенціалу en_US
dc.subject державність та державне управління економікою en_US
dc.subject структурна перебудова національної економіки en_US
dc.title Національна економіка en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record