ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ільчук, В. П.
dc.contributor.author Лисенко, І. В.
dc.date.accessioned 2016-03-25T09:00:58Z
dc.date.available 2016-03-25T09:00:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/9709
dc.description Основи наукових досліджень у фінансах. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 0305 - "Економіка та підприємництво" спеціальності 6.030508 - "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. - 11 с. en_US
dc.description.abstract Технічний прогрес та економічне зростання в усіх галузях економіки невід’ємно пов’язано з досягненнями науки. Підвищення економічної ефективності виробництва можливе на базі широкого проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику господарської діяльності, у підприємства та організації реального сектора економіки. Це вимагає нових, якісно вищих вимог до фахової підготовки та творчого потенціалу спеціалістів у галузі економічних досліджень. Вони повинні вміти орієнтуватись у потоці науково-технічної інформації, володіти новими науковими методами, знаходити найраціональніші економічні рішення, оптимальні рішення у галузі фінансової діяльності підприємств. Студенти повинні вміти самостійно ставити і вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення економічної науки для прискорення соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності. Тому сучасному студенту необхідні основні знання з проведення наукових досліджень. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДТУ en_US
dc.subject загальні положення en_US
dc.subject зміст і обсяг контрольної роботи en_US
dc.subject методика вибору теми en_US
dc.subject тематика контрольних робіт en_US
dc.subject вимоги до оформлення контрольної роботи en_US
dc.subject порядок здачі контрольної роботи en_US
dc.subject наукові дослідження en_US
dc.subject фінанси en_US
dc.title Основи наукових досліджень у фінансах en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record