ISSN 2415-363X

Welcome to Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Conditions for inclusion of publications in the Institutional Repository:

1. Read the Regulation on the Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University.

2. Sign a copyright agreement on the transmission of non-exclusive rights to use the academic work and its transmission in paper form to the department of the scientific library.

3. E-mail to library92@ukr.net electronic works, an electronic version of the copyright agreement on the transmission of non-exclusive rights, an annex to the copyright agreement and information about the author.

 

On any questions please address Scientific Library of the Chernihiv Polytechnic National University, Shevchenko str., 95, room 135.

Responsible for the electronic archive: Bevz Inna Valentinovna.

р.т. 665-221

м.т. +380931192177

е-mail: library92@ukr.net

Copyright agreement for the transfer of non-exclusive rights to use the work

Author Details

Order

Position

Communities in DSpace

Recently Added

 • Акименко, О. Ю.; Дерій, Ж. В.; Жолобецька, М. Б.; Мініна, О. В.; Зубок, Д. Ю.; Свидрук, І. І.; Миронова, М. І.; Хоменко, І. О.; Горобінська, І. В.; Луцька, Д. М.; Шестаковська, Т. Л.; Семченко-Ковальчук, О. Б.; Москалець, І. М.; Гнедіна, К. В.; Нагорний, П. В.; Гнилицька, Л. В.; Перетятько, Ю. М.; Шах, О. І.; Сидоренко, О. О.; Клименко, Т. В.; Гливенко, В. В.; Селютін, С. Т.; Андарак, В. С.; Левковець, Н. П.; Марченко, Н. А.; Лаптій, Т. М.; Пантелеєв, В. П.; Ромащенко, М. І.; Сайдак, Р. В.; Маргасова, В. Г.; Сакун, О. С.; Сорока, А. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т.; Каштальян, О. О.; Шаховніна, Н. В.; Басенко, К. О.; Сокол, М. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
  У колективній монографії автори дали своє бачення формуванню надійного та ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основну увагу зосереджено на розгляді практичної ...
 • Шакун, Н. В. (2012)
  «Українська філософія в контексті національного самостояння функціонує не заради себе, а як засіб його усвідомлення й усталення, форма національної ідентифікації та її охорони. Філософська охорона України – це ...
 • Шакун, Н. В. (2012)
  "Успадкування, збереження та примноження мудрості становить зміст освіти як соціокультурної основи суспільства" — зазначав доктор філософських наук, професор Володимир Ісакович Шевченко. Таку благородну мету — сприяти ...
 • Шакун, Н. В.; Карпова, І. Г. (Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017)
  Дослідження феномену громадянської активності актуалізується потребою здійснення соціальних, політичних, духовних і економічних перетворень українського суспільства. Зокрема, неабиякого суспільного значення формування ...
 • Шакун, Н. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  В умовах інтеграції України в Європейський Союз актуальності набуває проблема реформування соціальної сфери, зокрема – переорієнтації системи надання соціальних послуг на європейські стандарти. Результатом цього процесу ...

View more