ISSN 2415-363X

Welcome to Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Conditions for inclusion of publications in the Institutional Repository:

1. Read the Regulation on the Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University.

2. Sign a copyright agreement on the transmission of non-exclusive rights to use the academic work and its transmission in paper form to the department of the scientific library.

3. E-mail to library92@ukr.net electronic works, an electronic version of the copyright agreement on the transmission of non-exclusive rights, an annex to the copyright agreement and information about the author.

 

On any questions please address Scientific Library of the Chernihiv Polytechnic National University, Shevchenko str., 95, room 135.

Responsible for the electronic archive: Bevz Inna Valentinovna.

р.т. 665-221

м.т. +380931192177

е-mail: library92@ukr.net

Copyright agreement for the transfer of non-exclusive rights to use the work

Author Details

Order

Position

Communities in DSpace

Recently Added

 • Титенок, М. О.; Хоменко, І. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Висновок статті - перероблюючи сміття, ми знижаємо використання інших ресурсів, піклуємося про навколишнє середовище, і прогресуємо як сучасні країни.
 • Лисенко, О. В.; Дерій, Ж. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Сучасній фазі розвитку управлінні персоналом властивий якісний перехід від локальних напрямів досліджень до побудови концепцій, як основи управління персоналом. Концепція являє собою систему поглядів на певні явища, способи ...
 • Сябро, А. В.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Трудову міграцію можна розглядати з двох позицій – економічної та соціальної. Зокрема, виїзд робочої сили за кордон знижує виробничий потенціал країни, погіршує якість кадрового забезпечення різних галузей економіки, ...
 • Сенченко, С. В.; Хоменко, І. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Наразі перед національним брендингом «Україна» постають завдання підвищити економічний і політичний рейтинг країни та сформувати стійку позитивну міжнародну репутацію. Важливо зосередити увагу на чотирьох складових: товари ...
 • Прайм, А. В.; Дерій, Ж. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Висновок статті - доцільно сформувати результативні показники, як то розміри допомог, обсягти виплат на перенавчання та ін. доцільно також виконання молодіжної політики оцінювати через індикатори якості виконання заходів, ...

View more