IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Страхування фінансових ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)