IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Гливенко, В. В.
dc.contributor.author Лаптій, Т. М.
dc.date.accessioned 2018-02-13T14:19:51Z
dc.date.available 2018-02-13T14:19:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/15689
dc.description Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / укл. В. В. Гливенко, Т. М. Лаптій. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 47 с. en_US
dc.description.abstract Основними завданнями вивчення дисципліни «Звітність підприємства» є вивчення інформаційних основ складання бухгалтерської звітності, опанування студентами основ організації та методики складання, подання та користування бухгалтерською звітністю на підприємствах з метою прийняття ефективних управлінських рішень; вивчення методики і техніки складання фінансової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher ЧНТУ en_US
dc.title Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record