IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Фінансовий ринок : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ільчук, В. П.
dc.contributor.author Панченко, О. І.
dc.contributor.author Штирхун, Х. І.
dc.date.accessioned 2018-06-13T13:53:00Z
dc.date.available 2018-06-13T13:53:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16747
dc.description Фінансовий ринок : метод. вказ. до виконання розрах. роботи для студ. галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад.: В. П. Ільчук, О. І. Панченко, Х. І. Штирхун. – Чернігів : ЧНТУ, 2018.- 47 с. en_US
dc.description.abstract Виконання студентами розрахункової роботи є однією з форм самостійного вивчення дисципліни „Фінансовий ринок”. Дані методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при виконанні розрахункової роботи. Метою розрахункової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних знань за допомогою самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості для виконання розрахункової роботи, вихідні дані, рекомендовану літературу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Фінансовий ринок : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record