IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фіскальне адміністрування та митна справа : методичні вказівки до написання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)